• ZAPRASZAMY do ŚWIETLICY

     • Świetlica szkolna jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym!

      Zapraszamy dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00.

      Główne zadanie świetlicy polega na organizacji czasu wolnego uczniów, którzy pozostają na terenie szkoły przed oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych. W świetlicy prowadzone są zajęcia zorganizowane, mające na celu nauczenie wychowanków umiejętności zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania własnych zainteresowań i potrzeb.

      Prowadzone w świetlicy zajęcia mają na celu wspieranie wielokierunkowego rozwoju psychicznego i emocjonalnego dzieci. Stanowią one istotny łącznik pomiędzy działaniami wychowawczymi Rodziców i szkoły.

      Świetlica jest także ważnym ogniwem w systemie wychowania i opieki nad dzieckiem. Wspomaga działania edukacyjne i uzupełnia pracę szkoły poprzez opiekę nad dziećmi, oddziaływania wychowawcze oraz pracę dydaktyczną.

      Cele i zadania świetlicy uwzględniają istotne funkcje czasu wolnego:

      • odpoczynek (regeneracja sił psychicznych i fizycznych),
      • rozrywkę (czas wyzwalania pozytywnych emocji),
      • rozwój indywidualnych zdolności i zainteresowań.

       

      W naszej świetlicy odbywają się różnego rodzaju zajęcia prowadzone przez poszczególnych wychowawców, innych nauczycieli oraz naszych gości.  Informacje tych zajęciach można uzyskać u wychowawców poszczególnych grup

      Organizowana jest także pomoc w odrabianiu lekcji. W ciągu całego roku szkolnego w świetlicy odbywają się imprezy i konkursy.

      Obowiązkiem dzieci przebywających w świetlicy jest przestrzeganie wewnątrzświetlicowego regulaminu.

       

    • Informacje ważne dla RODZICÓW

    •  

     • Warunkiem zapisu do świetlicy jest zakwalifikowanie dziecka na podstawie złożonej przez rodziców lub prawnych opiekunów Karty Zgłoszenia [karta zgłoszenia do pobrania]

      

     • Wychowawcy świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci, które zostały doprowadzone do świetlicy (tylko w godz. 7.00-17.00)

      

     • Dzieci ze świetlicy mogą być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez inne osoby pełnoletnie, które rodzice/prawni opiekunowie upoważnili pisemnie, tzn. dokonując wpisu do Karty Zgłoszenia lub przynosząc dodatkowe pisemne upoważnienie.

      

      

     • Koła zainteresowań prowadzone w świetlicy

     • W roku szkolnym 2021/2022 prowadzimy następujące koła zainteresowań oraz zajęcia:

      • kółko plastyczne z elementami terapii ręki - Roksana Maksimowicz, Aleksandra Pruszkowska
      • koło przyrodniczo - eksperymentalne - Anna Małachowska
      • kółko gier i orgiami - Anna Możdżyńska
      • koło gier planszowych - Anna Możdżyńska
      • koło wolontariatu - Aleksandra Czapek
      • koło czytelnicze - Joanna Misztal
      • kółko filmowe - Anna Małachowska, Joanna Misztal
      • kółko teatralne - Beata Przybysz
      • koło integracyjno-ruchowe - Beata Przybysz
      • kółko sportowe -  Sylwia Czaplicka
      • Joga dla dzieci - Joanna Misztal
      • kółko turystyczne - Aleksandra Czapek
      • kółko kulinarne - Aleksandra Czapek, Roksana Maksimowicz

       

   •  

   • Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami o naszej świetlicy!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego
   • sp73@eduwarszawa.pl
   • sekretariat@sp73.edu.pl
   • 22 619-55-01
   • 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 10/18 Poland
   • Dyrektor Szkoły: Marzena Mrozińska
   • Inspektor ochrony danych: Piotr Paczkowski
   • iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl
   • Administrator strony: Grażyna Chmielewska
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone