• NAUCZYCIELE ŚWIETLICY

  • Kierownik Świetlicy

    • Angelika Lipke
    • Angelika Lipkekierownik świetlicylipke.angelika@sp73.edu.pl
  • Wychowawcy Świetlicy

    • Aleksandra Czapek
    • Aleksandra Czapekwychowawca
    • Sylwia Czaplicka
    • Sylwia Czaplickawychowawca
    • Anna Małachowska
    • Anna Małachowskawychowawca
    • Anna Możdżyńska
    • Anna Możdżyńskawychowawca
    • Aleksandra Pruszkowska
    • Aleksandra Pruszkowskawychowawca
    • Iwona Szymańska
    • Iwona Szymańskawychowawca
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego
   • sp73@eduwarszawa.pl
   • sekretariat@sp73.edu.pl
   • 22 619-55-01
   • 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 10/18 Poland
   • Dyrektor Szkoły: Marzena Mrozińska
   • Inspektor ochrony danych: Piotr Paczkowski
   • iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl
   • Administrator strony: Grażyna Chmielewska
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone