• Socjoterapia - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

    • Socjoterapia (łac.socius - towarzysz) jest procesem psychokorekcyjnym, leczniczym, ukierunkowanym na eliminowanie lub zmniejszanie poziomu zaburzeń u dzieci i młodzieży.

     W obszarze oddziaływań socjoterapeutycznych pozostają dzieci z zahamowaniem, agresją, nadpobudliwością, uczniowie z niską samooceną, trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych i niepowodzeniami szkolnymi.

      

    • Cele socjoterapii

    • Zadaniem socjoterapii jest wspomaganie dzieci i młodzieży w ich rozwoju psychospołecznym poprzez realizację celów:

     • rozwojowych (dostosowanych do wieku uczestników), które dotyczą poznania siebie samego, budowania poczucia własnej wartości, doskonalenia umiejętności zachowań asertywnych, kształtowania inteligencji emocjonalnej;

      

     • edukacyjnych, poprzez które dzieci uczą się m.in. przełamywania nieśmiałości, nawiązywania kontaktów i pełnienia ról społecznych, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, tolerancji i akceptacji drugiego człowieka, współpracy i współdziałania w grupie;

     ​​​​​​​​​​​​​​

     • terapeutycznych (będących istotą socjoterapii) polegających na organizowaniu podczas spotkań sytuacji społecznych, które:

      • dostarczają uczestnikom doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych doznanym urazom

      • sprzyjają odreagowaniu napięcia emocjonalnego,

      • służą uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych i społecznych.

      

     • Metody i techniki racy

     • W socjoterapii stosuje się wiele metod i technik pracy.

      Do najczęściej wykorzystywanych należą:

      • rundka,

      • burza mózgów,

      • uzupełnianie zdań,

      • techniki plastyczne,

      • psychogimnastyka,

      • drama, psychodrama,

      • relaksacja,

      • wizualizacja.

       

      Stałym elementem zajęć jest krąg.

       

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone