• TERAPIA LOGOPEDYCZNA

    • Rozpoczęcie terapii logopedycznej

     Prawidłowy rozwój mowy dziecka rządzi się swoimi prawami. Przebiega określonymi etapami, które mają charakterystyczne cechy i czas pojawiania się. Dzieci rozpoczynające naukę szkolną powinny wymawiać poprawnie wszystkie głoski. Ale nie zawsze tak się dzieje. W związku z tym na początku roku szkolnego  uczniowie klas 0 oraz klas pierwszych poddawani są przesiewowemu testowi logopedycznemu. W przypadku stwierdzenia wady wymowy, dzieci – za zgodą Rodziców – uczestniczą w zajęciach grupowych lub indywidualnych.

     Najczęściej spotykane wady wymowy:

     • seplenienie,

     • rotacyzm,

     • mowa bezdźwięczna,

     • jąkanie.

      

    • Program Zajęć Logopedycznych

    • Nadrzędnymi celami programu są:

     • kształtowanie umiejętności prawidłowej wymowy i porozumiewania się,

     • stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy,

     • rozwijanie kultury słowa.

      

     Program zajęć logopedycznych powinien być realizowany przy współpracy z Rodzicami, wychowawcą i innymi nauczycielami szkoły.


     Realizacja ww. celów wspomagana jest poprzez:

     • rozwijanie potrzeby kontaktu z innymi ludźmi,

     • usprawnienie układu oddechowego,

     • usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych,

     • ćwiczenie koncentracji uwagi,

     • kształcenie słuchu - aparatu odbiorczego,

     • kształtowanie umiejętności percepcyjnych: wzrokowych, słuchowych, czuciowych,

     • aktywizowanie dziecka podczas zabaw,

     • wyrabianie umiejętności komunikowania własnych potrzeb,

     • wzbogacanie zasobu słownictwa,

     • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego
   • sekretariat@sp73.edu.pl
   • 22 619-55-01
   • 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 10/18
   • Grażyna Chmielewska
   • grazyna.chmielewska@sp73.edu.pl
   • Paulina Siewierska
   • iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl
 • Galeria zdjęć

  • koło chemiczne 2019/2020
  • Europa w Stopklatce
  • Projekt unihokej i Europa
  • Projekt Moda w Europie
  • Zima w Mieście 2020
  • Dzień Otwarty 2020
  • Wydarzenia w Świetlicy
  • 85 lat SP73
  • Kurier SU 2019
  • Zielona Warszawa w Minecraft
  • Projekt Dzielnica Marzen
  • Unihokej 2019/2020
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone