• TERAPIA SENSORYCZNA

    • Na czym polega terapia integracji sensorycznej?

     Terapia poprzedzona jest wykonaniem diagnozy, która stanowi podstawę do rozpoznania dysfunkcji przetwarzania sensorycznego. Diagnozę zaburzeń integracji sensorycznych przeprowadza się za pomocą specjalnie do tego opracowanych przez Ayers metod: Klinicznej Obserwacji oraz Południowo - Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej (SCSIT).   Testy zostały wystandaryzowane do badania dzieci w wieku od 4 do 8 lat i 11 miesięcy. 

     Dla dzieci młodszych podstawą do rozpoznania zaburzeń jest wywiad z rodzicem oraz obserwacja dziecka. Diagnozę może wyłącznie przeprowadzić wykwalifikowany terapeuta integracji sensorycznej. Należy pamiętać, że o zaburzeniach mówimy wtedy, kiedy negatywne zachowania są powtarzalne i zakłócają normalne funkcjonowanie oraz rozwój, odbierając radość dzieciństwa.

     Rolą terapii integracji sensorycznej jest poprawa funkcjonowania podstawowych układów zmysłów. Celowo dobrane ćwiczenia, które przypominają swoją formą, zabawę stymulują rozwój psychoruchowy dziecka. Terapia ma również pomóc w regulacji stanu pobudzenia dziecka, tak aby mogło efektywnie uczestniczyć w innych zajęciach.

      

    • Do kogo jest skierowana terapia?

    • Terapia integracji sensorycznej, poprzedzona diagnozą skierowana jest do dzieci: z autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, chorobami genetycznymi, opóźnieniem psychoruchowym, chorobami neurologicznymi.

     Również u dzieci zdrowych, które doświadczają problemów w zakresie  przetwarzania bodźców wskazane jest przeprowadzenie testów.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone