• Pedagog Szkolny

    • Pedagog szkolny pomaga w rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości i uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.

      

     • Zadania Pedagoga Szkolnego

     • wynikające ze Statutu Szkoły:

      • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

      • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

      • Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych.

      • Udzielania różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki.

      • Koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej.

      • Organizacja nauczania indywidualnego i pomocy rodzinom zastępczym.

      • Działania na rzecz zorganizowanej opiekipomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

      ​​​​​​​

      Zadania realizowane są we współpracy z:

      • Rodzicami.

      • Nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkół.

      • Nauczycielami i pracownikami innych szkół.

      • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

      • Poradniami Specjalistycznymi.

      • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

       

     • Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej

      • ​​​​​​Zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, HIV i AIDS),

       

      • Zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, wyzbywania się zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia),

       

      • Zajęcia integracyjne (realizowane na obozach integracyjnych oraz w ramach zajęć w szkole),​​​​​​​​​​​​​​
      • Specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym,​​​​​​​

      ​​​​​​​​​​​​​​

      • ​​​​​​​Porady dla uczniów,
      • Porady i konsultacje: dla rodziców, dla nauczycieli

       

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone