• Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

    • Ważne terminy

    • Rekrutacja do stołecznych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023, zgodnie z terminarzem podanym przez MEiN, rozpocznie się 16 maja 2022r.

     Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja do 20 czerwca, a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych - od 16 do 30 maja.

     Od 31 maja do 13 czerwca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki zostaną ogłoszone do 15 czerwca.

     Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od 24 czerwca do 13 lipca.

     Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 20 lipca, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 28 lipca.

     Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 2 sierpnia.

     Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

      

    • Wybór szkoły i składanie wniosków

    • Warszawskie szkoły ponadpodstawowe w roku szkolnym 2022/2023 przygotowały ok.  31 tys. miejsc. Zapoznaj się z planem naboru (plik do pobrania): Plan naboru do warszawskich szkół ponadpodstawowych.

     Informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023: Wybierz szkołę dla siebie

     Kandydaci będą mogli złożyć wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej  po zalogowaniu się na stronie: https://warszawa.edu.com.pl.

     Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę zalogują się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej.

     Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Można będzie to zrobić osobiście, przesłać skany mailem na adres podany na stronie internetowej szkoły lub złożyć bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego
   • sp73@eduwarszawa.pl
   • sekretariat@sp73.edu.pl
   • 22 619-55-01
   • 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 10/18 Poland
   • Dyrektor Szkoły: Marzena Mrozińska
   • Inspektor ochrony danych: Piotr Paczkowski
   • iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl
   • Administrator strony: Grażyna Chmielewska
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone