• WYDARZENIA w ŚWIETLICY

     • Świetlica szkolna jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym!

      Zapraszamy dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:30.

      Główne zadanie świetlicy polega na organizacji czasu wolnego uczniów, którzy pozostają na terenie szkoły przed oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych. W świetlicy prowadzone są zajęcia zorganizowane, mające na celu nauczenie wychowanków umiejętności zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania własnych zainteresowań i potrzeb.

      Prowadzone w świetlicy zajęcia mają na celu wspieranie wielokierunkowego rozwoju psychicznego i emocjonalnego dzieci. Stanowią one istotny łącznik pomiędzy działaniami wychowawczymi Rodziców i szkoły.

      Świetlica jest także ważnym ogniwem w systemie wychowania i opieki nad dzieckiem. Wspomaga działania edukacyjne i uzupełnia pracę szkoły poprzez opiekę nad dziećmi, oddziaływania wychowawcze oraz pracę dydaktyczną.

      Cele i zadania świetlicy uwzględniają istotne funkcje czasu wolnego:

      • odpoczynek (regeneracja sił psychicznych i fizycznych),
      • rozrywkę (czas wyzwalania pozytywnych emocji),
      • rozwój indywidualnych zdolności i zainteresowań.

       

      W naszej świetlicy odbywają się różnego rodzaju zajęcia prowadzone przez poszczególnych wychowawców, innych nauczycieli oraz naszych gości.  Informacje tych zajęciach można uzyskać u wychowawców poszczególnych grup

      Organizowana jest także pomoc w odrabianiu lekcji. W ciągu całego roku szkolnego w świetlicy odbywają się imprezy i konkursy.

      Obowiązkiem dzieci przebywających w świetlicy jest przestrzeganie wewnątrzświetlicowego regulaminu.

       

    • Informacje ważne dla RODZICÓW

    •  

     • Warunkiem zapisu do świetlicy jest zakwalifikowanie dziecka na podstawie złożonej przez rodziców lub prawnych opiekunów Karty Zgłoszenia [karta zgłoszenia do pobrania]

      

     • Wychowawcy świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci, które zostały doprowadzone do świetlicy (tylko w godz. 7.00-17.30)

      

     • Dzieci ze świetlicy mogą być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez inne osoby pełnoletnie, które rodzice/prawni opiekunowie upoważnili pisemnie, tzn. dokonując wpisu do Karty Zgłoszenia lub przynosząc dodatkowe pisemne upoważnienie.

      

      

     • Koła zainteresowań prowadzone w świetlicy

     • W roku szkolnym 2022/2023 prowadzimy następujące koła zainteresowań oraz zajęcia:

      • koło kreatywnych inicjatyw - Wiktoria Żurobska
      • koło czytelnicze "Mola Książkowego" - Anna Małachowska
      • koło orgiami - Anna Możdżyńska
      • koło muzyczne - Aneta Czerwińska
      • koło języka angielskiego - Anna Możdżyńska
      • koło przyrodnicze - Elżbieta Piechota
      • koło szachowe - Marzena Mrozińska
      • koło plastyczne - Joanna Banaszek
      • kółko sportowe -  Sylwia Czaplicka
      • Długopisy 3D - Iwona Leusz
      • Gry planszowe - Iwona Szymańska
      • zajęcia kulinarne - Angelika Lipke

       

   •  

   • Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami o naszej świetlicy!

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone