• Rekrutacja do klas sportowych

     • REKRUTACJA do KLAS SPORTOWYCH

     • W marcu 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas czwartych sportowych w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

      O przyjęciu do klasy sportowej decyduje dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz wyniki próby sprawności fizycznej

      Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 planuje w roku szkolnym 2020/2021 utworzenie jednej klasy czwartej sportowej o profilu unihokej.

      Terminy próby sprawności fizycznej w SP 73 

      Prosimy o zapoznanie się z Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych  

      Więcej informacji na stronie Biura Edukacji 

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego
   • sekretariat@sp73.edu.pl
   • 22 619-55-01
   • 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 10/18
   • Grażyna Chmielewska
   • grazyna.chmielewska@sp73.edu.pl
   • Paulina Siewierska
   • iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl
 • Galeria zdjęć

  • Dzień Otwarty 2020
  • 85 lat SP73
  • Kurier SU 2019
  • Zielona Warszawa w Minecraft
  • Projekt Dzielnica Marzen
  • Unihokej 2019/2020
  • Gimnastyka sportowa
  • Świetlica SP73
  • Szkoła Podstawowa nr 73
  • Konkursy różne I semestr 2019/2020
  • Festiwal Nauki 2019
  • PAD w SP 73
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone