• Rekrutacja do klas sportowych

     • REKRUTACJA do KLAS SPORTOWYCH

     • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73  nie planuje w roku szkolnym 2023/2024 utworzenia klasy czwartej sportowej.

      Zapraszamy do klasy sportowej w roku szkolnym 2024/2025

      W marcu 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas czwartych sportowych w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

      O przyjęciu do klasy sportowej decyduje dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz wyniki próby sprawności fizycznej

      Prosimy o zapoznanie się z Harmonogramem rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

      Więcej informacji na stronie Biura Edukacji 

    • Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do klas IV sportowych, w dniach 27-31 marca br. rodzice składają wnioski o przyjęcie.

     Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy IV sportowej ()

     Scan podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów można składać drogą mailową na adres  placówki, która przeprowadza rekrutację do klasy IV sportowej.

     W przypadku problemów z uzyskaniem orzeczenia o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata (orzeczenie wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej) dopuszcza się dostarczenie tego dokumentu do szkoły w późniejszym terminie, jednak nie później niż przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej.

     Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach szkół lub na stronie Biura Edukacji https://edukacja.um.warszawa.pl/kontakt

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego
   • sp73@eduwarszawa.pl
   • sekretariat@sp73.edu.pl
   • 22 619-55-01
   • 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 10/18 Poland
   • Dyrektor Szkoły: Marzena Mrozińska
   • Inspektor ochrony danych: Piotr Paczkowski
   • iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl
   • Administrator strony: Grażyna Chmielewska
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone