• RODO

    • DOKUMENTY RODO

    • W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego w Warszawie, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm. dalej jako RODO) i innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nie naruszało praw i wolności osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego w Warszawie.

     Informujemy, że:

     • Administrator danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego w Warszawie.

      

     • Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Paczkowski.

     Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl

      

     Więcej informacji znajduje się w klauzulach informacyjnych poniżej:

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone