• Edukacja Zdalna

    • Przez kształcenie zdalne rozumie się realizację zadań z zakresu podstawy programowej poszczególnych przedmiotów pod kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela z wykorzystaniem narzędzi i technologii cyfrowych.

     Przyjęte formy kształcenia w edukacji zdalnej w Szkole Podstawowej nr 73:

     • edukacja synchroniczna - interaktywna w czasie rzeczywistym, czyli nauczyciel i uczeń przebywają w przestrzeni internetowej w tym samym czasie, np. podczas lekcji online odbywającej się w sieci z wykorzystaniem platformy MS Teams lub innej wybranej platformy edukacyjnej.  

      

     • edukacja asynchroniczna - nauczyciel i uczeń nie przebywają w przestrzeni internetowej w tym samym czasie, a uczeń w swoim własnym tempie i dowolnym czasie realizuje zadania zaprojektowane przez nauczyciela, np. wykonuje ćwiczenia, ogląda filmy edukacyjne, wypełnia testy, analizuje przesłane przez nauczyciela materiały.

     ​​​​​​​​​​​​​​

     • edukacja mieszana – materiał asynchroniczny przeplatany jest lekcjami w trybie synchronicznym (niekoniecznie w ciągu tej samej jednostki lekcyjnej).

      

     Więcej informacji na temat zasad i organizacji edukacji zdalnej w naszej szkole SP 73 publikujemy w dokumencie Zasady Kształcenia na Odległość  Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone