• PRZETARGI INFORMACJE

    •  

    • Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

    • Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2021/BZP 00010426/01/P w dniu 2021-02-24 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych [link do publikacji]

    • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021

    •  

     Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie informuje, że w  wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie w okresie od stycznia do grudnia 2021 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano następujące oferty [czytaj ...]

      

    • Protokół z otwarcia ofert SP 73

    •  

     W dniu 03.12.2020 r. o godz.11:00 w ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie przy ulicy Białostockiej 10/18 [czytaj ...]

      

    • Przetarg na sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych 2021

    • Przetarg nieograniczony

     Numer ogłoszenia614498-N-2020 z dnia 2020 - 11-24

     Data zamieszczenia:  2020 -11-24 r.

     ogłoszenie zamówienia [czytaj...]


     Zamówienie publiczne na sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie przy ulicy Białostockiej 10/18 w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.

     Dokumenty przetargu dostępne na stronie PRZETARG DOKUMENTY      

    • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020

    •  

     Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie w okresie od stycznia do grudnia 2019 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano następujące oferty [czytaj ...]

      

    • Protokół z otwarcia ofert SP 73

    • W dniu 06.12.2019 r. o godz.9:00 w ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie przy ulicy Białostockiej 10/18 [czytaj ...]

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego
   • sekretariat@sp73.edu.pl
   • Dyrektor Szkoły: Marzena Mrozińska
   • 22 619-55-01
   • 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 10/18
   • Administrator strony: Grażyna Chmielewska
   • grazyna.chmielewska@sp73.edu.pl
   • Inspektor ochrony danych: Piotr Paczkowski
   • iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone