• PRZETARGI INFORMACJE

    •  

    • Protokół z otwarcia ofert SP 73 na rok 2024

    • W dniu 15.12.2023 r. w ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie przy ulicy Białostockiej 10/18

     Informacja z otwarcia ofert

    • Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

    • Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

     Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego w Warszawie na 2024 rok.

     Link do strony ogłoszenia

    • Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

    • Ogłoszenie Plan postępowań o udzielenie zamówień o numerze 2023/BZP 00507971/01/P w dniu 2023-11-23 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

     Link do publikacji

    • Informacja o wyborze oferty 2022

    • Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie informuje, że zgodnie z art.263 Ustawy z dnia 11 września 2019, zamawiający na skutek rezygnacji z podpisania umowy poprzedniej firmy, dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych i wybrał nową ofertę

     Więcej informacji: Informacja o wyborze oferty

      

    • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2022

    • Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie w okresie od stycznia do grudnia 2022r. przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano następujące oferty

     Link do planu zamówień publicznych na rok 2022 opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

     https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2022%2FBZP%2000029330%2F01%2FP

      

    • Protokół z otwarcia ofert SP 73 na rok 2022

    • W dniu 10.01.2022 r. w ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie przy ulicy Białostockiej 10/18

     Sprosotowanie: Informacja z otwarcia ofert

     Informacja z otwarcia ofert

     Zamawiający informuje na realizację zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie na rok 2022 zamierza przeznaczyć:

     Informacja o przeznaczonej kwocie

      

    • Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

    • Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2021/BZP 00010426/01/P w dniu 2021-02-24 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych [link do publikacji]

    • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021

    •  

     Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie informuje, że w  wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie w okresie od stycznia do grudnia 2021 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano następujące oferty [czytaj ...]

      

    • Protokół z otwarcia ofert SP 73

    •  

     W dniu 03.12.2020 r. o godz.11:00 w ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie przy ulicy Białostockiej 10/18 [czytaj ...]

      

    • Przetarg na sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych 2021

    • Przetarg nieograniczony

     Numer ogłoszenia614498-N-2020 z dnia 2020 - 11-24

     Data zamieszczenia:  2020 -11-24 r.

     ogłoszenie zamówienia [czytaj...]


     Zamówienie publiczne na sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie przy ulicy Białostockiej 10/18 w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.

     Dokumenty przetargu dostępne na stronie PRZETARG DOKUMENTY      

    • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020

    •  

     Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie w okresie od stycznia do grudnia 2019 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano następujące oferty [czytaj ...]

      

    • Protokół z otwarcia ofert SP 73

    • W dniu 06.12.2019 r. o godz.9:00 w ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie przy ulicy Białostockiej 10/18 [czytaj ...]

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone