• Plan Lekcji Zdalnych dla Klas 4-8

    • Publikowany plan lekcji zdalnych dla klas 4-8 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 obowiązuje od 26 października 2020r do odwołania edukacji zdalnej 

     Podstawową platformą wykorzystywaną w edukacji zdalnej jest Szkolna Chmura Office 365, która udostępnia zestaw narzędzi i usług do pracy zespołowej i indywidualnej, w tym apliakcję Teams do prowadzenia lekcji online, komunikacji i pracy zespołowej.

     Na platformie MS Teams każda klasa ma zespół wychowawczy oraz zespoły przedmiotowe. W zespołach organizowane są lekcje online z danego przedmiotu, udostępniane materiały i pomoce dydaktyczne oraz inne platformy edukacyjne wybrane przez nauczycieli do realizacji treści programowych ze swojego przedmiotu.

     W opublikowanym planie lekcji zdalnych do przedstawienia formy zajęć użyto następujących określeń:

     • Lekcja online- jest to bezpośrednie spotkanie uczniów z nauczycielem w czasie rzeczywistym, zajęcia odbywają się w Zespołach na platformie Teams. Uczestnicy spotkania korzystają z kamerek i mikrofonów.
     • Praca samodzielna w czasie rzeczywistym – uczniowie wykonują przypisane zadania pracując na platformie Teams w czasie zgodnym z planem lekcji. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów potrzebujących pomocy, czyli pełni dyżur online, najlepiej w zespole przedmiotowym danej grupy uczniów. Nie musi mieć włączonej kamery, ani mikrofonu. Wskazane jest mieć włączone głośniki
     • Publikowanie materiałów dydaktycznych i zadań – to typowe rozwiązanie w edukacji asynchronicznej. Nauczyciel, zgodnie z planem lekcji, publikuje materiały dydaktyczne lub wskazuje ich źródła oraz zadania dla ucznia do samodzielnego wykonania. Określa termin realizacji. Uczeń pracuje w swoim tempie, w dowolnym czasie i miejscu. Po rozwiązaniu zadań przesyła prace do nauczyciela.

      

     Lekcja online może trwać od 45 do 30 minut, w zależności od procesu dydaktycznego i higieny pracy ucznia lub nauczyciela.

     Zaleca się częściowe prowadzenie zajęć w formie asynchronicznej, szczególnie w przypadku przedmiotów, których treści programowe są realizowane w wymiarze ponad 1 godzina tygodniowo oraz w przypadku przedmiotów artystycznych, czy zajęć sportowych.

     Tygodniowy plan Lekcji Zdalnych dla Klas 4-8

     KLASA 4A

     KLASA 4B

     KLASA 5A

     KLASA 5B

     KLASA 6A

     KLASA 6B

     KLASA 6C

     KLASA 6D

     KLASA 6E

     KLASA 7A

     KLASA 7B

     KLASA 7C

     KLASA 8A

     KLASA 8B

     KLASA 8C

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego
   • sekretariat@sp73.edu.pl
   • Dyrektor Szkoły: Marzena Mrozińska
   • 22 619-55-01
   • 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 10/18
   • Administrator strony: Grażyna Chmielewska
   • grazyna.chmielewska@sp73.edu.pl
   • Inspektor ochrony danych: Piotr Paczkowski
   • iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone