• Plan Lekcji Zdalnych dla Klas 4-8

    • Wszystkie zajęcia lekcyjne dla klas 4-8, niezależnie od formy kształcenia: stacjonarne, hybrydowe czy zdalne, odbywają się według obowiązującego w roku szkolnym 2021/2022 planu lekcji (stacjonarnych) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73. 

     Podstawową platformą wykorzystywaną w edukacji zdalnej jest Szkolna Chmura Office 365, która udostępnia zestaw narzędzi i usług do pracy zespołowej i indywidualnej, w tym apliakcję Teams do prowadzenia lekcji online, komunikacji i pracy zespołowej.

     Na platformie MS Teams każda klasa ma zespół wychowawczy oraz zespoły przedmiotowe. W zespołach organizowane są lekcje online z danego przedmiotu, udostępniane materiały i pomoce dydaktyczne oraz inne platformy edukacyjne wybrane przez nauczycieli do realizacji treści programowych ze swojego przedmiotu.

     W planie lekcji zdalnych do przedstawienia formy zajęć użyto następujących określeń:

     • Lekcja online- jest to bezpośrednie spotkanie uczniów z nauczycielem w czasie rzeczywistym, zajęcia odbywają się w Zespołach na platformie Teams. Uczestnicy spotkania korzystają z kamerek i mikrofonów.
     • Praca samodzielna w czasie rzeczywistym – uczniowie wykonują przypisane zadania pracując na platformie Teams w czasie zgodnym z planem lekcji. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów potrzebujących pomocy, czyli pełni dyżur online, najlepiej w zespole przedmiotowym danej grupy uczniów. Nie musi mieć włączonej kamery, ani mikrofonu. Wskazane jest mieć włączone głośniki
     • Publikowanie materiałów dydaktycznych i zadań – to typowe rozwiązanie w edukacji asynchronicznej. Nauczyciel, zgodnie z planem lekcji, publikuje materiały dydaktyczne lub wskazuje ich źródła oraz zadania dla ucznia do samodzielnego wykonania. Określa termin realizacji. Uczeń pracuje w swoim tempie, w dowolnym czasie i miejscu. Po rozwiązaniu zadań przesyła prace do nauczyciela.

      

     Lekcja online może trwać od 45 do 30 minut, w zależności od procesu dydaktycznego i higieny pracy ucznia lub nauczyciela.

     Zaleca się częściowe prowadzenie zajęć w formie asynchronicznej, szczególnie w przypadku przedmiotów, których treści programowe są realizowane w wymiarze ponad 1 godzina tygodniowo oraz w przypadku przedmiotów artystycznych, czy zajęć sportowych.

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone