• AKTUALNOŚCI w szkole

   • Mediacja szkolna i rówieśnicza w SP73
    • Mediacja szkolna i rówieśnicza w SP73

    • Mediacja szkolna i rówieśnicza to skuteczne formy rozwiązywania konfliktów w szkole. Kim jest mediator szkolny? Kto może być mediatorem rówieśniczym? Nie wiesz? Przeczytaj nasz artykuł!
    • MEDIACJA - alternatywna forma rozwiązywania sporów, w której bezstronna, neutralna osoba trzecia (mediator) pomaga spierającym się osobom w osiągnięciu wzajemnie akceptowanego porozumienia.


     grafika ozdobna - mediatorzy szkolni


     Główne Zasady  Mediacji:

     1. dobrowolności - uczestnicy z własnej woli przychodzą na mediację i w każdej chwili mogą od niej odstąpić;

     2. poufności - mediator ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich faktów i okoliczności;

     3. neutralności - mediator nie narzuca stronom rozwiązań;

     4. bezstronności - mediator nie przychyla się do racji żadnej ze stron;

     MEDIATOR SZKOLNY: pracownik szkoły lub placówki oświatowej lub inna osoba godna zaufania posiadająca kwalifikacje do prowadzenia mediacji. Uczestniczy on w nastę pujących sytuacjach spornych:

     • szkoła-rodzic,

     • rodzic-nauczyciel,

     • nauczyciel-nauczyciel,

     • uczeń-nauczyciel,

     • uczeń-uczeń.

     MEDIATOR RÓWIEŚNICZY: uczeń przeszkolony w zakresie mediacji, cieszący się autorytetem i zaufaniem wśród uczniów. Pomaga rozwiązywać konflikty, których stronami są uczniowie. Mediator rówieśniczy zna problemy i potrzeby swoich rówieśników.

      

     Wszyscy mediatorzy zobowiązani są do przestrzegania kodeksu etycznego!

     opracowanie:  Aneta Mierzejewska


     Źródło: Standardy Rzecznika Praw Dziecka 2017 r.

     Standardy Społecznej Rady (MS) 2006 r.

    • Wróć do listy artykułów
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone