• AKTUALNOŚCI w szkole

   • SP73 – DOSTOJNA JUBILATKA!
    • SP73 – DOSTOJNA JUBILATKA!

    • Nasza szkoła ma już 90 lat! Wprawdzie trudno w to uwierzyć patrząc jak wspaniale się prezentuje, jednak zapisana w kronikach historia mówi sama za siebie…
    • Początki jej istnienia sięgają lat przedwojennych, mieściła się w trzech lokalizacjach, przetrwała wojnę i trudne czasy powojenne a teraz jako Szacowna Jubilatka odmłodziła się za pośrednictwem nowoczesnej, wymarzonej hali sportowej!

     Obchody naszego Święta w dniu 22 maja 2024 roku zapoczątkowała uroczysta msza święta w Katedrze Świętego Floriana, celebrowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Romualda Kamińskiego.     Dla uczczenia pięknego Jubileuszu szkoła, przywdziana w królewskie dekoracje, otworzyła swe podwoje organizując uroczystą akademię, połączoną z występami artystycznymi i sportowymi oraz prezentacją dziejów i osiągnięć naszej placówki.

     Zaproszenie Pani Dyrektor Marzeny Mrozińskiej przyjęli znamienici Goście, uświetniając swoją obecnością to szczególne święto. W uroczystości wzięli udział:

     • Burmistrz Dzielnicy Praga Północ - Pan Paweł Lisiecki,

     • Zastępca Burmistrza - Pan Dariusz Kacprzak,

     • Radna Dzielinicy - Pani Barbara Domańska - jednocześnie Przewodnicząca Rady Rodziców,

     • Naczelnik Wydziału Oświaty – Pan Włodzimierz Siess,

     • Kierownik Referatu Wydziału Oświaty i Wychowania - Pani Agnieszka Susdalcew,

     • Naczelnik Wydziału Sportu - Pan Krzysztof Celiński,

     • Prezes ZNP Warszawa - Pani Ryszarda Kamińska,

     • Przewodnicząca Związku Solidarność - Pani Bożena Sołdek,

     • Przedstawicielka Sądu V Wydziału – Pani Ewa Majak- Janik,

     • Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i średnich dzielnicy,

     • Dyrektor VII Ogrodu Jordanowskiego,

     • Przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji współpracujących ze szkołą,

     • Rada Rodziców, Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,

     • emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły oraz wszyscy przyjaciele i sympatycy SP73.

     Ranga obchodów 90-lecia naszej szkoły została podniesiona poprzez obecność pocztów sztandarowych praskich szkół:

     • Sztandar Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r.,

     • Sztandar Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi,

     • Sztandar Szkoły Podstawowej nr 127 im. Henryka Sienkiewicza,

     • Sztandar Szkoły Podstawowej nr 258 im. Generała Jakuba Jasińskiego,

     • Sztandar Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka,

     • Sztandar Szkoły Podstawowej nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego,

     • Sztandar Zespołu Szkół nr 33     Po powitaniu wszystkich zgromadzonych Pani Dyrektor wygłosiła przemówienie nawiązujące do historii szkoły i wspaniałych ludzi z nią związanych, przez lata tworzących żywą społeczność, prywatnie i zawodowo wkładających serce w działania na rzecz placówki i uczących się w niej dzieci. Pani Dyrektor odczytała również list gratulacyjny przekazany przez byłą wieloletnią Dyrektor szkoły Panią Bożenę Ćwiklińską. Szczególne wyrazy uznania i gratulacje w liście z okazji Jubileuszu przekazał także Prezydent miasta stołecznego Warszawy – Pan Rafał Trzaskowski.

     Następnie głos zabierali:

     • Burmistrz Dzielnicy Praga Północ - Pan Paweł Lisiecki,

     • Zastępca Burmistrza - Pan Dariusz Kacprzak,

     • Prezes ZNP Warszawa - Pani Ryszarda Kamińska,

     • Przewodnicząca Związku Solidarność - Pani Bożena Sołdek,

     • Radna Dzielnicy i Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Barbara Domańska,

     • przedstawicielka emerytowanych nauczycieli – Pani Maria Ostaszewska.

      

     W przemówieniach i wystąpieniach akcentowany był imponujący dorobek, jaki przez 90 lat swego istnienia nasza szkoła wniosła w rozwój edukacji, padły wyrazy uznania dla Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego oraz wszystkich pracowników za trud, wysiłek i zaangażowanie na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły i poprawy warunków kształcenia a także tworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery dla wszystkich uczniów.     Na ręce Pani Dyrektor Pan Burmistrz Paweł Lisiecki i Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Kacprzak złożyli podziękowania oraz życzenia pomyślności i sukcesów w dalszej pracy, poprzedzające wręczenie nagrody przyznanej dla szkoły z okazji jej Jubileuszu.

     Pan Burmistrz przyznał również indywidualną nagrodę, w uznaniu zasług dla Pani Dyrektor Marzeny Mrozińskiej. Nagrodę Dyrektora SP73 otrzymała Pani Iwona Szymańska, za wieloletnią pracę i działania na rzecz szkoły.     Dalszą część uroczystości wypełniło przygotowane przez nauczycieli i uczniów przedstawienie pt. „Król Stefan Batory Patronem naszej szkoły”, w artystyczny sposób łączące historię z teraźniejszością. W trakcie przedstawienia widzowie przenieśli się z szesnastowiecznego królewskiego dworu do realiów naszej szkoły w czasach współczesnych, zaś aktorzy w humorystyczny i dowcipny sposób wykazali, że ówczesne wzorce zachowań i postaw są w pełni aktualne również w naszych czasach, w codziennym uczniowskim życiu.

     Inscenizację wzbogacały występy wokalne oraz pokazy taneczne, gimnastyczne i zręcznościowe, za każdym razem nagradzane gromkimi brawami i aplauzem publiczności.


     występy zespołu gimnastyki sportowej


     Goście mieli także możliwość zapoznania się z obszerną historią naszej szkoły, jej bogatym dorobkiem i podejmowanymi różnorodnymi inicjatywami, podczas oglądania przygotowanej specjalnie na Jubileusz multimedialnej prezentacji wzbogaconej archiwalnymi i współczesnymi materiałami zdjęciowymi.

     Bardzo istotnym, tworzącym na żywo historię dowodem uznania były również wpisy, dokonywane przez Gości do Księgi Pamiątkowej szkoły - z okazji przekazania ciepłych i miłych dla nas słów skorzystało wiele osób.

     Zakończenie uroczystych obchodów uświetnione zostało pięknym rocznicowym tortem, ufundowanym przez Panią Barbarę Domańską – radną Dzielnicy Praga Północ i Przewodniczącą Rady Rodziców. Każdy z Gości oraz pracowników szkoły został obdarowany drobnym upominkiem, upamiętniającym Szkolne Święto.

     Obchody naszego pięknego Jubileuszu były okazją do radosnego świętowania, rozmów i wymiany doświadczeń, spotkania całej społeczności z zaproszonymi Gośćmi, ale w szczególności powodem do dumy i satysfakcji z efektów codziennej ciężkiej pracy nas wszystkich, całym sercem zaangażowanych w dobro naszej szkoły.

     Dorota Szymańska-Ehrmann

     Zapraszamy do galerii zdjęć 90-lecie SP73

     90-lecie uroczystości w Katedrze Świętego Floriana

     90-lecie część oficjalna

     90-lecie cześć artystyczna

     90-lecie SP73


     Zdjęcia wykonano przy użyciu sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości

     Autorka zdjęć: Aneta Mierzejewska

      

    • Wróć do listy artykułów
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone