• E-Lekcje klasy 4-8

   • Matematyka - Lekcje dla klas 5b, 5d i 6c
    • Matematyka - Lekcje dla klas 5b, 5d i 6c

    • 18.03.2020
    • Lekcje z matematyki dla klas 5b, 5d i 6c. Nauczyciel: Iwona Myślak-Piątek

    • Klasa 5b

     Termin realizacji: 18-19. 03

     Temat lekcji: Wielokąty

     1. Zobacz poniższe filmy

     https://www.youtube.com/watch?v=W084XuDP1cQ

     https://www.youtube.com/watch?v=wndaUE-aVCM

     2. Zapisz notatkę w zeszycie:

     Wielokąt - to część płaszczyzny ograniczona łamaną zamkniętą wraz z tą łamaną.

     (zrób rysunek wielokąta i opisz go-podręcznik str.116- fioletowy rysunek)

     Każdy wielokąt ma po tyle samo boków, kątów i wierzchołków.

     Nazwę wielokąt przyjmuje od ilości kątów, np. siedmiokąt.

     Wielokąt, który ma wszystkie kąty wypukłe nazywa się wypukły, a jeśli choć jeden kąt ma wklęsły nazywa się wielokątem wklęsły.

     Punkt należy do wielokąta, jeśli leży na jego boku lub wewnątrz wielokąta.

     Bok - to odcinek łączący dwa sąsiednie wierzchołki.

     Obwód wielokąta - to suma wszystkich boków.

     Przekątna - to odcinek łączący dwa niesąsiadujące wierzchołki.

     (Narysuj dowolny wielokąt i zaznacz w nim przekątne)

     3. Wykonaj ćwiczenia str. 53-54

      

     Klasa 5d

     Termin realizacji: 18-20.03

     Temat lekcji: Obwody trójkątów

     1. Przypomnij sobie, co to jest obwód (lekcja o wielokątach ) i jak dzielimy trójkąty ze względu na długość boków (różnoboczne, równoramienne i równoboczne)

     2. Zapisz notatkę w zeszycie - przerysuj trójkąty i napisz ich wzory, doczytaj informacje o obwodach na poniższym linku:

     https://szaloneliczby.pl/obwod-trojkata/

     rysunek do zadania (możesz go pobrać na swój komputer)

     3. Wykonaj następujące zadania:

     a. https://www.matzoo.pl/klasa5/obwod-trojkata_33_152

     b. na platformie eduelo test "Rodzaje trójkątów" (w wyniku zapisujemy jednostkę po spacji)

     c. ćwiczenia zad. 4,5,6,7/56

     (wskazówka do zadania 6 - jeśli boki trójkąta oznaczone są literami x,y,z to jego obwód wynosi Obw=x+y+z)

     d. zad.6/120 (podręcznik)

     e. https://szaloneliczby.pl/oblicz-obwod-trojkata/  (w wynikach nie podajemy jednostek)

      

     Klasa 6c

     Termin realizacji: 19.03

     Temat dwugodzinny: Pola czworokątów - zadania

     1. Przypomnij sobie wzory na pola czworokątów, które już omówiliśmy i pole trapezu

     (podręcznik str. 133 - zapisz wzór z rysunkiem trapezu do zeszytu)

     2. Wykonaj zadania na platformie eduelo - quiz matematyka pola czworokątów (cześć I, II, III)

     3. Wykonaj ćwiczenia str. 61

     4. Wykonaj w zeszycie zad 1 i 2/133

     (zrób rysunki pomocnicze, zwróć uwagę na jednostki - muszą być takie same)

     Iwona Myślak-Piątek

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego
   • sekretariat@sp73.edu.pl
   • Dyrektor Szkoły: Marzena Mrozińska
   • 22 619-55-01
   • 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 10/18 Poland
   • Administrator strony: Grażyna Chmielewska
   • grazyna.chmielewska@sp73.edu.pl
   • Inspektor ochrony danych: Piotr Paczkowski
   • iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone