• CMI

   • Podsumowanie realizacji projektu CMI w SP73
    • Podsumowanie realizacji projektu CMI w SP73

    • Przez trzy lata (2020-2023) nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie grantowym Centrum Mistrzostwa Informatycznego, w ramach którego: odkrywaliśmy i rozwijaliśmy talenty informatyczne, uczyliśmy się programowania i staraliśmy się zapanować nad algorytmami, startowaliśmy w licznych konkursach i zawodach informatycznych, a odniesione sukcesy napawają nas dumą i satysfakcją.

    • Ponieważ rok szkolny 2022/2023 był ostatnią edycją projektu, warto podsumować jego realizację w naszej szkole.

     Zajęcia kół informatycznych CMI prowadziła mgr inż. Grażyna Chmielewska, nauczyciel informatyki w SP73, w każdej edycji po dwa koła - jedna grupa dla początkujących, druga dla zaawansowanych młodych pasjonatów informatyki.

     Program kół obejmował między innymi:

     • programowanie w Scratch

     • programowanie robotów, podstawy mechatroniki

     • podstawy programowania w Pythonie

     • programowanie w Minecraft

     • podstawy druku 3D

     • ciekawostki z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii

     • przygotowanie do konkursów i zawodów informatycznych

     Korzyści dla uczniów:

     • uczniowie uczestniczyli w BEZPŁATNYCH zajęciach pozalekcyjnych, podczas których uczyli się algorytmicznego myślenia oraz programowania i robotyki. Zajęcia prowadzone były metodą hybrydową – stacjonarnie lub online, w zależności od sytuacji epidemicznej. W okresie pandemii spotkania kół odbywały się systematycznie na szkolnej platformie Teams. Ogółem w trzech edycjach wzięło udział ponad 80 uczniów naszej szkoły z klas 4-8.

     • uczniowie rozwinęli swoje zainteresowania i talenty oraz podnieśli swoje kompetencje cyfrowe.

     • nauczyli się kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z zastosowaniem metod wywodzących się z informatyki

     • rozwinęli ważne kompetencje społeczne: umiejętność pracy zespołowej, planowania, odpowiedzialności, komunikacji

     • nauczyli się pracować w różnych środowiskach programistycznych i platformach edukacyjnych.

     • przygotowywali się do udziału w różnych konkursach informatycznych, a także rywalizacji w ramach zawodów CMI. Osiągnęli liczne sukcesy

     • wzięli udział w dwóch warsztatach: Scratch i Arduino oraz Programowanie mBotów, prowadzonych przez specjalistów z SIC (Science and Innovation Center)

     • wzięli udział w warsztatach z programowania w Minecraft prowadzonych przez trenera Gigantów Programowania

     • wzięli udział w warsztatach z druku 3D prowadzonych przez trenera Gigantów Programowania

     • na zakończenie zajęć CMI w każdej edycji otrzymywali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe lub wspólne wyjście na pizzową ucztę.

     Dodatkowe korzyści

     Otrzymaliśmy również trzy roboty mBot na potrzeby prowadzenia zajęć koła oraz 2 zestawy: Makeblock HaloCode Standard Kit - jako nagrodę za I miejsce w etapie rejonowym Zawodów Algorytmicznych CMI.

     Dzięki wsparciu finansowemu grantu nauczyciel Grażyna Chmielewska mogła:

     • pokryć koszty udziału uczestników kół CMI w zajęciach warsztatowych z druku 3D, z programowania w Minecraft, z programowania mBotów oraz warsztaty Scratch i Arduino

     • kupić pomoce potrzebne do nauki programowania, np. microbity, książki oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć online

     • kupić nagrody dla uczniów za aktywną pracę, zarówno rzeczowe, jak i w formie wyjścia do pizzerii oraz nagrody rzeczowe za sukcesy w konkursach pozaszkolnych i szkolnych

     • pokryć koszty podróży drużyny z naszej szkoły na finał ogólnopolskich Zawodów Algorytmicznych do Łodzi oraz koszty udziału w konferencjach informatycznych.


     Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego niestety się zakończył, był wspaniałą przygodą i wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i nauczyciela.

     Gratuluję wszystkim uczniom udziału w projekcie i zachęcam do dalszego rozwijania swoich pasji!


     Poznaj sukcesy uczestników projektu CMI w SP73

     Zapraszamy do galerii projektu CMI

     Grażyna Chmielewska

    • Wróć do listy artykułów
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone