• AKTUALNOŚCI w szkole

   • Matematyka ekonomii – nowy projekt dla uczniów SP 73
    • Matematyka ekonomii – nowy projekt dla uczniów SP 73

    • Nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie realizowanym przez Uniwersytet Warszawski "Matematyka ekonomii". Na kurs zapraszamy uczniów klas VII i VIII.
    • Celem głównym projektu jest rozwój wiedzy i kompetencji uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w zakresie rozumienia wybranych zagadnień matematycznych i finansowych wraz z elementami makroekonomii na bazie opracowanego nowatorskiego programu dydaktycznego.

     Zajęcia prowadzone będą przez kadrę akademicką i zwieńczone zostaną uzyskaniem imiennych certyfikatów.

     Kurs jest podzielony na dwa moduły tematyczne:

     • Tajniki statystyki (9h lekcyjnych) – analiza danych statystycznych; błędy, jakie występują na etapie gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych; podstawowe miary statystyczne (średnia, mediana, odchylenie standardowe); wizualizacja danych (wykresy).

     • Zagadnienia finansowe (9h lekcyjnych) – nasze potrzeby finansowe i rola rynków finansowych w ich zaspokajaniu; umiejętne oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy; zarządzanie budżetem domowym; ryzyko finansowe

     Na zajęciach omawiane będą wybrane praktyczne zastosowania matematyki w analizie danych ekonomicznych i podejmowaniu decyzji w oparciu o te dane. Uczniowie poznają najpopularniejsze pojęcia i koncepcje stosowane do omawiania procesów gospodarczych, przećwiczą stosowanie konkretnych operacji matematycznych w ekonomii, nauczą się właściwie interpretować i wizualizować dane statystyczne.

     Wiedza zdobyta w trakcie kursu pozwoli im w przyszłości lepiej odczytywać i rozumieć przekazy medialne oraz wypowiedzi polityków i ekspertów gospodarczych. Ułatwi także podejmowanie świadomych decyzji społecznych i obywatelskich.

     Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w formie hybrydowej: częściowo w postaci spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. "Szkolenia".

     Czas trwania zajęć to 18 godzin dydaktycznych, 6 spotkań po 3 godziny dydaktyczne. Możliwa jest współpraca w formule hybrydowej - część zajęć on-line, część zajęć stacjonarnie.

     Zainteresowani uczniowie mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-5

     Opiekunowie projektu w szkole:

     Iwona Myślak-Piątek

     Dorota Szymańska-Ehrmann

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego
   • sekretariat@sp73.edu.pl
   • Dyrektor Szkoły: Marzena Mrozińska
   • 22 619-55-01
   • 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 10/18
   • Administrator strony: Grażyna Chmielewska
   • grazyna.chmielewska@sp73.edu.pl
   • Inspektor ochrony danych: Piotr Paczkowski
   • iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone