• OFERTA EDUKACYJNA

    • MISJA SZKOŁY: WYCHOWANIE PRZEZ SUKCES

     Zgodnie z misją szkoły nauczyciele i dyrekcja, uwzględniając różnorodność naszego środowiska, systematycznie w ramach procesu dydaktycznego, wychowawczego i rozwijania zainteresowań, starają się tworzyć sytuacje, w których każdy uczeń będzie prawidłowo rozwijał się pod względem intelektualnym, emocjonalnym i społecznym – będzie miał okazję do odnoszenia sukcesów na miarę swoich możliwości.

     Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć(Janusz Korczak)

     Tak pracujemy od wielu lat, a nasza praca przynosi wymierne efekty:

     • 93% naszych uczniów LUBI SWOJĄ SZKOŁĘ (wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców)

      

     • Uczniowie SP 73 odnoszą liczne sukcesy zarówno w sporcie, jak i konkursach przedmiotowych i tematycznych z różnych dziedzin

      

    • Wspieramy Uczniów z Deficytami

    • poprzez:

     • tworzenie klas integracyjnych

     • tworzenie klas terapeutycznych (w zależności od potrzeb)

     • terapię pedagogiczną

     • logopedię

     • integrację sensoryczną

     • socjoterapię

     • trening umiejętności społecznych

     • arteterapię

     • ortoptykę (od września 2020) - nowy gabinet ortoptyczy (bezpłatne korzystanie tylko dla uczniów szkoły), który jest bardzo przydatny szczególnie dla klas pierwszych – szczegóły w Poradniku Terapeutycznym 

     • pomoc w odrabianiu lekcji w ramach zajęć świetlicy szkolnej i pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych

     • współpracę z organizacjami pozarządowymi i konsorcjum BAZA (pomoc w odrabianiu lekcji, terapie, indywidualne korepetycje)

      

    • Wspieramy Uczniów Uzdolnionych

    • poprzez:

     • tworzenie indywidualnych programów nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych w obrębie konkretnych przedmiotów

     • tworzenie od klasy 4 klas sportowych o profilu unihokeja

     • udział w Polskiej Akademii Dzieci

     • dostosowaną do potrzeb ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających pasje i zainteresowania

     • realizację innowacyjnych projektów i programów edukacyjnych szkolnych lub zewnętrznych

     • udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych z różnych dziedzin oraz zawodach sportowych

     • dodatkowe godziny (za zgodą rodziców) w ramach zajęć lekcyjnych na przedmioty cieszące się zainteresowaniem np. j. angielski, programowanie, matematyka

     • współorganizowanie z konsorcjum BAZA dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania np. gimnastyka sportowa

      

    • Szkoła zapewnia

     • bezpieczny pobyt uczniów na terenie szkoły

     • realizację nowoczesnych, ciekawych programów nauczania,

     • stosowanie nowoczesnych metod i form pracy z dzieckiem w oparciu o innowacje pedagogiczne i autorskie programy nauczania

     • sale lekcyjne dostosowane do pracy z uczniami klas młodszych (1-3) oraz pracownie przedmiotowe dla klas starszych (4-8); wszystkie wyposażone w odpowiednio dobrane nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, tablice lub monitory interaktywne

     • zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego w audiowizualnych pracowniach językowych

     • naukę gry w szachy

     • zajęcia z informatyki w dwóch pracowniach komputerowych dla klas 1-3 i klas 4-8 wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy, tablety, roboty, długopisy 3D, drukarkę 3D, matę edukacyjną (klasy 1-3)

     • dostęp do szerokopasmowego bezpiecznego internetu w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna OSE

     • pracę w chmurze: dziennik elektroniczny Librus, naukę z wykorzystaniem platform edukacyjnych, korzystanie usług i aplikacji Office 365 dla Edukacji

     • troskliwą opiekę podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej w godz. 7:00 – 17:30

     • w ramach zajęć świetlicowych: pomoc przy odrabianiu prac domowych, zajęcia w świetlicowych kółkach zainteresowań, zabawy i gry, w tym na placu zabaw

     • możliwość korzystania z obiadów (zupa, drugie danie, deser), które przygotowuje kuchnia szkolna. Cena obiadu w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 8,00zł

     • w ramach programu dla szkół Owoce, Warzywa, Mleko uczniowie trzy razy w tygodniu przez 20 tygodni w roku szkolnym otrzymują bezpłatnie porcję owoców, warzyw lub soki oraz mleko lub przetwory mleczne.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone