• WARS i SAWA

    • Warszawski Program Wspierania Uzdolnień WARS i SAWA

     "Program adresowany jest do szkół, które nie tylko chcą odkrywać w swoich uczniach zdolności i talenty, ale także potrafią z nimi współpracować i ich wspierać.  Uczeń uzdolniony, to zarówno uczeń – zdobywca olimpijskich laurów, jak i uczeń ze sportowym zacięciem czy smykałką do rzemiosła. Nie jest łatwo odkryć zdolności ucznia, nie jest też łatwo pracować z utalentowanymi geniuszami.

     Celem Programu wspierania uczniów uzdolnionych jest stworzenie systemu wymiany doświadczeń szkół, nauczycieli, rodziców, po to, by wspólnie pomagać dzieciom w ich rozwoju intelektualnym i fizycznym."

     (źródło: strona Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy)

     Szkołom podejmującym ponadstandardowe działania w pracy z uczniem uzdolnionym przyznawany jest Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

      

     • Wars i Sawa w SP 73

     • W naszej szkole SP 73 Szkolny Program Wspierania Uzdolnień jest realizowany od początku roku szkolnego 2010/2011. Powstał on z inicjatywy Rady Pedagogicznej w celu poszerzenia, pogłębienia i uatrakcyjnienia oferty zajęć przeznaczonych dla uczniów uzdolnionych z klas 1-6, (obecnie 1-8). Zadania opracowania założeń programu, monitorowania i koordynacji działań związanych z jego realizacją oraz ewaluacji powierzone zostały Szkolnemu Zespołowi ds. Wspierania Uczniów Uzdolnionych, wyłonionemu spośród kadry pedagogicznej szkoły.

       

      Pierwszy Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS I SAWA, będący uhonorowaniem naszych działań wdrażania innowacyjnych metod i form pracy z uczniem zdolnym, otrzymaliśmy 27 września 2010r. Znaleźliśmy się w grupie pierwszych 68 warszawskich szkół wszystkich typów, którym przyznano wyróżnienie na okres trzech lat.

       

      W październiku 2013r. liderzy Szkolnego Zespołu ds. Wspierania Uczniów Uzdolnionych odebrali przyznane z wyróżnieniem przedłużenie Certyfikatu Wars i Sawa na czas nieokreślony. Taki przywilej posiadały wtedy tylko 44 warszawskie szkoły.

       

      Nauczyciele z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych cyklicznie wymieniają doświadczenia w ramach spotkań „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”, uczestniczą w letnich seminariach dla nauczycieli WARSA i SAWY oraz warsztatach metodycznych: „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”.

       

   • Podstawowymi założeniami programu WARS I SAWA są: systematyczne wspieranie uczniów zdolnych w realizacji ich zainteresowań i pasji oraz uświadomienie - poprzez właściwie przeprowadzoną diagnozę, wielu uczniom, uważanym dotąd za słabszych, ich predyspozycji w różnych dziedzinach oraz osiągnięcie sukcesu edukacyjnego.

    Założenia te zgodne są z tezami zawartymi w Programie Wychowawczym Szkoły, którego motto brzmi „Wychowanie Przez Sukces”.


    Szkolny Program Wspierania Uzdolnień

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone