• INTEGRACJA SENSORYCZNA

    • Historia Integracji Sensorycznej

     Każda metoda skoro istnieje musiała zostać przez kogoś stworzona. Twórczynią integracji sensorycznej jest dr A. Jean Ayers (1920-1988) z pochodzenia Amerykanka.

     Będąc dzieckiem doświadczyła problemów z uczeniem się, które skłoniły ją do pogłębiania swojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i terapii zajęciowej na Uniwersytecie Kalifornijskim. Na podstawie doniesień naukowych jak i własnych doświadczeń J.Ayers rozwinęła swoją teorie i usystematyzowała badania.

     Teoria oparta na doniesieniach neurofizjologicznych, kliniczna obserwacja oraz standaryzowane testy stały się podstawą terapii.

      

    • Co to jest Integracja Sensoryczna?

    • Według J.Ayers jest to proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów segregując, rozpoznając i integrując ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada adekwatną reakcją.

     Krócej: to taka organizacja wrażeń by mogły być użyte w celowym działaniu. Wrażenia, które są integrowane w Ośrodkowym Układzie Nerwowym pochodzą z następujących zmysłów: dotyku, układu przedsionkowego, czucia głębokiego (propriocepcja), słuchu, węchu, smaku i wzroku.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone