• E-Zajęcia (terapie, świetlica, koła)

    • Kontakty

      • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego
      • sekretariat@sp73.edu.pl
      • Dyrektor Szkoły: Marzena Mrozińska
      • 22 619-55-01
      • 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 10/18
      • Administrator strony: Grażyna Chmielewska
      • grazyna.chmielewska@sp73.edu.pl
      • Inspektor ochrony danych: Piotr Paczkowski
      • iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl
  • Galeria zdjęć

      brak danych
  • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

    Wszelkie prawa zastrzeżone